OverOns

Krachtiger onderwijs voor taal en leren:
Onderzoek. Inzicht. Delen. Impact.

Wie zijn wij?

De onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’ voert wetenschappelijk onderzoek uit in authentieke klas- en schoolomgevingen. Wij zijn in het bijzonder geïnteresseerd in taaldidactiek, zelfregulerend leren en innoverende werkvormen in zowel het lager als secundair onderwijs. We vertrekken steeds vanuit twee cruciale principes:

1. Leren in kaart brengen en opvolgen

We brengen de taal- en leerprestaties van leerlingen in kaart aan de hand van wetenschappelijk gebaseerde meetinstrumenten. Denk maar aan begrijpend leestesten, schrijftesten, leertaken, observatiewijzers of vragenlijsten.

2. Leren stimuleren

We ontwikkelen, testen en evalueren leermateriaal en organiseren professionaliseringsinitiatieven voor en met leraren en schoolteams.

 

Kortom: we ontwikkelen heel wat bruikbaar, wetenschappelijk gebaseerde leer- en evaluatiemateriaal, niet alleen interessant voor onderzoekers maar ook voor een diversiteit aan onderwijsprofessionals. Daarom willen we onze onderzoeksinzichten en ontwikkelde materialen vrij beschikbaar stellen. Zo hopen we de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren door onderwijsprofessionals te inspireren, hun inzichten in verschillende pedagogische en didactische aanpakken te verrijken, en de leerprestaties van leerlingen te bevorderen.

Taal

Als eerste thema richten we ons op taal en taaldidactiek met thema’s als begrijpend en studerend lezen, informatieverwerking, leesmotivatie, leesbevordering, interactief voorlezen en schrijfonderwijs.

Leren

Een tweede belangrijk thema richt zich op zelfregulerend leren: hoe kunnen we leerlingen het best ondersteunen in het reguleren van hun eigen leerproces en hierbij effectieve leerstrategieën te gebruiken?

Innoveren

Tot slot richten we ons ook op innoverende werkvormen en methodieken waarbij interactie tussen leerlingen centraal staat, bijvoorbeeld tijdens samenwerkend leren.

Onderzoekers

Hilde Van Keer

Hoogleraar

Fien De Smedt

Postdoctoraal onderzoeker

Soetkin Werbrouck

Doctoraatsonderzoeker

Lies Backers

Doctoraatsonderzoeker

Emmelien Merchie

Postdoctoraal onderzoeker

Eline Decraene

Doctoraatsonderzoeker

Sarah-Jane Arschoot

Wetenschappelijk medewerker

Iris Vansteelandt

Postdoctoraal onderzoeker

Rielke Bogaert

Postdoctoraal onderzoeker

Amélie Rogiers

Postdoctoraal onderzoeker

Silke Vanparys

Doctoraatsonderzoeker