Home » Onderzoeksproject: interactief voorlezen in meertalige contexten

Onderzoeksproject: interactief voorlezen in meertalige contexten

Onderzoeksproject: interactief voorlezen in meertalige contexten

Steeds meer kinderen in ons Vlaamse onderwijs hebben een thuistaal anders dan het Nederlands. Ondanks de grote inspanningen die scholen dagelijks leveren, blijft het vaak zoeken naar manieren om deze leerlingen het best te ondersteunen om Nederlands te leren. Onderzoek wijst uit dat het gebruik van de thuistaal van meertalige leerlingen hier hulp bij kan bieden. Toch blijft het vaak onduidelijk hoe we de thuistaal het best kunnen inzetten, zeker als we rekening houden met de grote talige diversiteit die op school aanwezig is. Om een eerste stap in de goede richting te zetten, focust dit doctoraatsproject op leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar met Turks als thuistaal. Binnen het project wordt interactief voorlezen ingezet om de Nederlandse woordenschatontwikkeling van deze kinderen te bevorderen. Interactief voorlezen is niet alleen voordelig voor de taalontwikkeling van kinderen maar stimuleert ook hun sociale en emotionele ontwikkeling.

 

Wanneer?

  • 5 weken tussen de herfst- en kerstvakantie 2023
  • 2 voorleesmomenten van telkens 1 uur per week

 

Doelgroep?

  • Leerlingen uit het eerste en tweede leerjaar met Turks als thuistaal

 

Doel? 

  • Het bevorderen van Nederlandse woordenschatontwikkeling via interactief voorlezen

 

Hoe?

  • Een onderzoeker komt twee keer per week op jullie school langs om interactief voor te lezen aan een kleine groep Turkse kinderen
  • Scholen zullen willekeurig in groepen verdeeld worden. Bij de eerste groep vindt de interactie tijdens het voorleesmoment uitsluitend in het Nederlands plaats. Bij de tweede en derde groep wordt Nederlands gebruikt in combinatie met Turks (zonder dat de voorlezer zelf Turks spreekt). Het verhaal wordt in alle groepen in het Nederlands voorgelezen
  • De kinderen nemen wekelijks deel aan twee individuele woordenschattesten

 

Na afloop van het onderzoeksproject krijgen alle scholen inzicht in de methode die het best werkt en worden handvaten aangereikt om met deze methode aan de slag te gaan.

 

Als u graag wil deelnemen aan het onderzoeksproject of meer informatie wenst, kan u contact opnemen met Eline.Decraene@UGent.be