Home » Lees me voor, leer me woorden!

Lees me voor, leer me woorden!

Silke Vanparys

Lees me voor, leer me woorden!

De effecten van interactief voorlezen op de woordenschatontwikkeling van kinderen zijn duidelijk aangetoond in het kleuteronderwijs. Het recente onderzoek van Silke Vanparys, Eline Decraene en Hilde Van Keer ging na of die effecten ook zichtbaar zijn in het lager onderwijs. In een interventiestudie in 15 klassen van het 1e leerjaar werd getest hoe doelwoordenschat van kinderen al dan niet zou verbeteren na interactieve voorleesmomenten. Door interactie voor, tijdens en na het lezen komen kinderen immers in contact met nieuwe woorden in een concrete context, worden woordbetekenissen duidelijk en worden verbanden gelegd.

 

Wat zijn de belangrijkste bevindingen van dit onderzoek? 

  1. Interactief voorlezen werkt! Het heeft positieve effecten op de doelwoordenschat van alle kinderen in het eerste leerjaar.
  2. Differentiatie is cruciaal. Kinderen die niet de instructietaal spreken (in dit geval Nederlands), halen significant minder voordeel uit de voorleesmomenten dan hun Nederlandstalige klasgenootjes. Dit onderstreept het belang van differentiatie tijdens interactief voorlezen.
  3. Blijf voorlezen! Het loont om blijvend in te zetten op interactief voorlezen, ook na de kleuterleeftijd. Het is een investering in de woordenschat en de taalontwikkeling van alle kinderen.

Lees je graag meer over dit onderzoek? Je vindt het volledige wetenschappelijke artikel hier:

Vanparys, S., Decraene, E. & Van Keer, H. Read with Me, I will Learn Words: Effects of an Interactive Book Reading Intervention on First Graders’ Expressive Target Vocabulary. Early Childhood Educ Journal (2024).https://doi.org/10.1007/s10643-023-01613-5

 

 

Dit onderzoek werd gefinancieerd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO 11F8321N).