LeerWijzer

Ga je aan de slag met de leerpakketten?
Hou deze do’s en don’ts in gedachten.

Lees de handleiding

Lees de handleiding voor de leraar eerst zorgvuldig door en besteed expliciet aandacht aan de graduele opbouw en rode draad doorheen de lessenreeks. De handleiding geeft je inzicht in de didactische aanpak. Pas daarna, kun je op een effectieve en onderbouwde manier aan de slag met het materiaal in jouw klas. Kortom: Het leerlingmateriaal gebruiken zonder de handleiding voor de leraar grondig te raadplegen, is zoals fietsen zonder stuur.

Pas doordacht aan

Het ontwikkelde lesmateriaal is geen pasklaar antwoord voor elke klas in elke situatie. Als leraar ken jij jouw klas het beste. Durf daarom het materiaal aan te passen aan de specifieke noden van jouw leerlingen. Zorg er wel voor dat je de effectieve instructieprincipes en didactische aanpak blijft behouden (vb., expliciete strategie-instructie, modelleren, ingebouwde reflectiemomenten,…). Mogelijke aanpassingen kunnen zijn: lees- of schrijfoefeningen aanpassen aan het niveau of de interesses van jouw leerlingen of strategiekaarten uitbreiden of condenseren op basis van het niveau van jouw leerlingen.

Durf veranderen

Als leraar ben jij de kapitein van jouw schip: jij bepaalt de koers en doet dat doordacht en met kennis van zaken. Heb je soms het gevoel dat de eindbestemming nog niet in zicht is en je in cirkels blijft varen? Durf dan ook jouw huidige didactische aanpak in vraag te stellen en de koers te wijzigen. Als je met ons leermateriaal aan de slag gaat, kijk ook kritisch naar je eigen aanpak en eigen handboek, werkboek of taalhandleiding. Durf keuzes te maken en eventueel ook lessen uit eigen handboeken te schrappen.

Neen tegen versnippering

Ons leermateriaal heeft een wetenschappelijk gebaseerd label. Dat betekent dat het materiaal in zijn totaliteit zijn effectiviteit heeft bewezen. Daarom zeggen wij absoluut neen tegen versnippering van de lespakketten. Haal geen afzonderlijke lesjes uit het lessenpakket om geïsoleerd uit te proberen, selecteer niet alleen de oefeningen die jou relevant lijken zonder de instructies mee te nemen in je lessen. Gebruik het leermateriaal zoals het bedoeld is: in zijn totaliteit en met aandacht voor de krachtige instructieprincipes en didactiek.

Neen tegen plagiëren

We vinden het fijn dat je interesse hebt in ons leermateriaal. We vinden het nog fijner als je je de onderliggende instructies en didactische aanpak eigen maakt. Wil je graag nog een stapje verder gaan en zelf materiaal ontwikkelen op basis van onze materialen? Ga je gang! Maar dan zien we graag correcte bronvermeldingen naar ons werk.

Ondersteunen van
de onderwijspraktijk

ZoLeerRijk biedt niet enkel leermateriaal, we ondersteunen ook leraren bij het verwerven van inzicht in effectieve instructieprincipes. We geloven dat leraren beter in staat zijn om hun leerlingen te helpen leren als ze begrijpen hoe effectieve instructie werkt. Via onze Leerwijzer ondersteunen we leraren ook bij het aanpassen van het leermateriaal aan hun eigen klaspraktijk.

Veelgestelde vragen

Hoe kunnen we correct verwijzen naar jullie leermateriaal?

Bij elk leermateriaal vind je in de rechterkolom meer informatie (bv. titel, auteurs, publicatiejaar ect.) die je in de bronverwijzing kan opnemen.

 

  • Voorbeeld verwijzing leerpakket: Rogiers, A.,  Merchie, E. & Van Keer, H. (2019). Leerpakket Leerlicht. Universiteit Gent. Geraadpleegd via https://zoleerrijk.be
  • Voorbeeld verwijzing informatieposter: De Smedt, F. (2023). Informatieposter: Waarom is schrijven zo complex? Geraadpleegd via https://zoleerrijk.be
Waar vinden we meer informatie over de wetenschappelijke studies?

Bij het leermateriaal en het evaluatiemateriaal vind je in de rechterkolom de namen van de onderzoekers die het leermateriaal ontwikkelden. Als je doorklikt op de namen, kom je terecht op de wetenschappelijke publicatielijst van de onderzoeker. Bij het evaluatiemateriaal vind je ook de wetenschappelijke referentie.

 

Onderaan de informatieposters vind je een QR-code die jullie doorverwijst naar de wetenschappelijke publicatie.

Werd het materiaal getest in alle onderwijsnetten?

Binnen de studies probeerden we voor onze steekproef een zo evenwichtig mogelijke spreiding te garanderen over de diverse onderwijsnetten. Meer informatie over de participanten van onze studies vinden jullie in de wetenschappelijke publicaties. Klik op de namen van de onderzoekers die vermeld staan bij het leermateriaal. Zo komen jullie terecht in de wetenschappelijke bibliografie.

Hebben jullie ook ergens beschreven welke wijzigingen jullie doorvoerden na jullie eigen testlessen? 

Meer informatie hierover werd ook opgenomen binnen onze wetenschappelijke publicaties (bv. aanpassingen na pilot-tests, klankbordgroepen ect.). Klik op de namen van de onderzoekers die vermeld staan bij het leermateriaal. Zo komen jullie terecht in de wetenschappelijke bibliografie.

Ik ontving geen e-mail met een link naar het leermateriaal.

Het leermateriaal belandt normaal binnen de 30 minuten via ‘info@zoleerrijk.be’ in jullie mailbox. Controleer zeker ook jullie ongewenste email.

 

Geen leermateriaal ontvangen? Contacteer ons dan via het contactformulier op onze website.

Is het leermateriaal ook bruikbaar binnen het buitengewoon onderwijs?

Het leermateriaal werd niet specifiek uitgetest binnen het buitengewoon onderwijs maar kan zeker inspiratie bieden en op doordachte wijze aangepast worden. Bekijk hiervoor ook goed onze algemene do’s en don’ts hierboven in de leerwijzer.

Verzorgen jullie ook nascholingen of professionaliseringstrajecten?

We zijn helaas niet in de mogelijkheid om op alle vragen tot professionalisering (bv. studiedag, nascholing, trajectbegeleiding) in te gaan. Heb je een specifieke vraag, dan kan je ons altijd contacteren via het contactformulier en bekijken wij wat mogelijk is.

Wordt jullie materiaal ook gelinkt op KlasCement? 

Het leermateriaal zal momenteel hoofdzakelijk via ZoLeerRijk beschikbaar zijn. Materialen die bv. in samenwerking met het departement Onderwijs & Vorming werden ontwikkeld, zijn ook op KlasCement beschikbaar (bv. ZRL toolbox, video’s rond ZRL). We bekijken ook verdere mogelijke manieren om materialen te linken in de toekomst.