Home » Schrijftandem

Schrijftandem

Leerpakket

Schrijftandem

Wil jij jouw leerlingen helpen om vaardige schrijvers te worden? Het is een uitdaging om gestructureerde en inhoudelijk sterke teksten te schrijven, zelfs als je weet hoe het moet. Maar we hebben goed nieuws: Schrijftandem is hier om te helpen! Dit wetenschappelijk gebaseerd schrijfpakket is gebaseerd op internationale onderzoeksbevindingen en onderzoek in Vlaamse klassen, en richt zich op het genre van beschrijvende teksten.

 

Schrijftandem combineert twee krachtige didactieken: directe, expliciete schrijfinstructie en samenwerkend schrijven. In 11 lessen leren jouw leerlingen (1) de beschrijvende tekst kennen, (2) een plan-, schrijf- en reviseerstrategie op een gefaseerde manier toe te passen en (3) hun schrijfkennis en -strategieën intensief in te oefenen met een peer.

 

De handleiding voor de leraar biedt tal van handige tips, van het modelleren van schrijfstrategieën tot het indelen van schrijfduo’s. Voor de leerlingen zijn er verschillende kaarten om de aangeleerde kennis en strategieën te onthouden, schrijfbuttons om de rolverdeling tijdens het samenwerkend schrijven te visualiseren en schrijfportfolio’s om al hun schrijfplannen en teksten te documenteren.

 

Met Schrijftandem kunnen jouw leerlingen echt hun schrijfvaardigheden naar een hoger niveau tillen. Schrijven kan je leren, en Schrijftandem maakt het leuk, gemakkelijk en effectief!

  • Nederlands: 4.2 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) een oproep, een uitnodiging, een instructie richten aan leeftijdgenoten.
  • Nederlands: 4.3 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): een brief schrijven aan een bekende om een persoonlijke boodschap of belevenis over te brengen.
  • Nederlands: 4.4 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren): voor een gekend persoon een verslag schrijven van een verhaal, een gebeurtenis, een informatieve tekst.
  • Nederlands: ET 4.8 De leerlingen ontwikkelen bij het realiseren van de eindtermen voor spreken, luisteren, lezen en schrijven de volgende attitudes: schrijfbereidheid, plezier in schrijven, bereidheid tot nadenken over het eigen schrijfgedrag, en weerbaarheid.
  • Nederlands: 5.1 De leerlingen kunnen bij de eindtermen schrijven de volgende strategieën inzetten: zich oriënteren op aspecten van de schrijftaak (doel, teksttype en eigen kennis) en ook op de lezer.
  • Nederlands: 5.2 De leerlingen kunnen bij de eindtermen schrijven de volgende strategieën inzetten: hun manier van schrijven afstemmen op het schrijfdoel, en ook op de lezer.
  • Nederlands: 5.3 De leerlingen kunnen bij de eindtermen schrijven de volgende strategieën inzetten: tijdens het schrijven hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel
  • Nederlands: 5.4 De leerlingen kunnen bij de eindtermen schrijven de volgende strategieën inzetten: het resultaat beoordelen in het licht van het schrijfdoel
  • Nederlands: 6.6 De leerlingen kunnen op hun niveau reflecteren op de door hen gebruikte schrijfstrategieën, en daarbij de attitudes, kennis en vaardigheden van de eindtermen Nederlands inzetten.
  • Sociale vaardigheden: 1.5 De leerlingen kunnen bij groepstaken leiding geven en onder leiding van een medeleerling meewerken.

Info

Doel
Beschrijvende teksten leren plannen en (her)schrijven

 

Voor wie?
3de graad lager onderwijs of groep 7 en 8

 

Ontwikkeld door
Fien De Smedt en Hilde Van Keer (2019)

Materiaal

Materiaal voor de leraar
handleiding bestaande uit 11 lessen

 

Materiaal voor de leerlingen
Schrijfportfolio
Planschema
1 Onthoudkaart
4 Strategiekaarten
2 Schrijfbuttons

Download leermateriaal