Home » ProjectExpert

ProjectExpert

Leerpakket

ProjectExpert

Je kan er niet omheen in de media, onze Vlaamse leerlingen lezen steeds minder goed volgens nationaal en internationaal onderzoek. De meeste aandacht gaat hierbij uit naar het lager onderwijs, maar ook voor leerlingen in het secundair onderwijs blijkt het begrijpen en graag lezen van teksten niet vanzelfsprekend.

 

Net als het leerpakket ‘Iedereen leesatleet‘ voor het lager onderwijs vertrekt ‘ProjectExpert’ vanuit de metafoor ‘lezen is een topsport‘. Begrijpend lezen vergt actie, inzet en training. Aan de hand van uitgewerkte lessen, opdrachten en materialen maken de leerlingen stapsgewijs kennis met een aantal strategieën om informatie te begrijpen. Leerlingen krijgen de keuze uit vele teksten die ze onder andere ook samen lezen.

 

Dit leerpakket heeft een specifieke focus op richtingen met een arbeidsmarktfinaliteit in het secundair onderwijs. Ook de informatieve teksten binnen dit leerpakket zijn daarop afgestemd.

ProjectExpert sluit aan bij de huidige eindtermen ‘functionele informatieverwerving en -verwerking’ en ‘functionele taalvaardigheid’ binnen het vak PAV. Daarnaast sluit het aan bij de sleutelcompetentie ‘competentie in het Nederlands’, één van de basisprincipes van de nieuwe eindtermen voor het secundair onderwijs. 

Info

Doel

Leesbegrip en leesmotivatie stimuleren

 

Voor wie?
Secundair onderwijs met een specifieke focus op arbeidsmarktgerichte finaliteit)

 

Ontwikkeld door
Kim Van Ammel, Koen Aesaert en Hilde Van Keer (2021)

Materiaal

Materiaal voor de leraar
Handleiding bestaande uit 12 lessen

 

Materiaal voor de leerlingen
Benodigdheden per les (bv. filmpjes, afsprakenblad, strategiekaarten)
Tekstmateriaal Secundair onderwijs (met en zonder time-outs)