Home » Leren (leren) met mind maps!

Leren (leren) met mind maps!

Leerpakket

Leren (leren) met mind maps!

Vandaag worden leerlingen overstelpt met heel wat informatie. Vaardigheden zoals het verwerven en verwerken van informatieve teksten worden steeds belangrijker bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs. Toch wijst onderzoek uit dat leerlingen belangrijke basisvaardigheden missen en vraagt de praktijk naar manieren om leerlingen te ondersteunen in het leren (leren) van teksten. Een veelbelovend hulpmiddel zijn mind maps.

 

Hoe gebruiken we die kleur- en beeldrijke schema’s nu het beste in de klaspraktijk? Bevindingen uit de internationale literatuur en een grootschalig onderzoek in Vlaanderen liggen aan de basis van het pakket ‘Leren (leren) met mind maps’.

 

Het pakket omvat 10 lessen waarin leerlingen telkens werken met een (gradueel steeds complexere) informatieve tekst en uitgewerkte mind map. Aan de hand van directe instructie, modeling, goed uitgewerkte voorbeelden, stappenplannen en gevarieerde oefeningen worden diverse leerstrategieën stapsgewijs aangeleerd.

 

In de handleiding voor de leraar wordt het hoe en waarom van alle didactische keuzes nauwgezet beschreven. Word jij ook een mind map expert?

 • Leren Leren 1. De leerlingen kunnen losse gegevens verwerven en gebruiken door ze betekenis te geven en te memoriseren.
 • Leren Leren 2. De leerlingen kunnen op systematische wijze verschillende informatiebronnen op hun niveau zelfstandig gebruiken.
 • Leren Leren 3. De leerlingen kunnen op systematische wijze samenhangende informatie (ook andere dan teksten) verwerven en gebruiken.
 • Leren Leren 4. De leerlingen kunnen eenvoudige problemen op systematische en inzichtelijke wijze oplossen.
 • Leren leren 5. De leerlingen kunnen, eventueel onder begeleiding:
  • hun lessen, taken en opdrachten plannen en organiseren;
  • hun eigen leerproces controleren en bijsturen.
 • Leren Leren 6. Houdingen en overtuigingen
  • De leerlingen kunnen op hun niveau leren met:
   • nauwkeurigheid;
   • efficiëntie;
   • wil tot zelfstandigheid;
   • voldoende zelfvertrouwen;
   • voldoende weerbaarheid;
   • houding van openheid;
   • kritische zin.
 • Nederlands Lezen 3.1. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in: voor hen bestemde instructies voor handelingen van gevarieerde aard.
 • Nederlands Lezen 3.2. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in: de gegevens in schema’s en tabellen ten dienste van het publiek.
 • Nederlands Lezen 3.3. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beschrijven) de informatie achterhalen in: voor hen bestemde teksten in tijdschriften.
 • Nederlands Lezen 3.4. De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten.

Info

Doel
Informatieve teksten leren verwerken en instuderen

 

Voor wie?
3de graad lager onderwijs of groep 7 en 8

 

Ontwikkeld door Emmelien Merchie en Hilde Van Keer (2014)

Materiaal

Materiaal voor de leraar
handleiding bestaande uit 10 lessen inclusief correctiesleutel

 

Materiaal voor de leerlingen
Leerwerkbundel inclusief strategiekaarten