Home » Leerlicht

Leerlicht

Leerpakket

Leerlicht

De overstap naar het secundair onderwijs gaat gepaard met grote veranderingen. Naast een goedgevulde boekentas en een nieuwe leraar voor elk vak, krijgen leerlingen ook grote hoeveelheden leerstof zelfstandig te verwerken. Strategieën kunnen leerlingen bij deze uitdaging helpen. Helaas toont grootschalig onderzoek in Vlaanderen aan dat het strategiegebruik van leerlingen bij aanvang van het secundair onderwijs ontoereikend is. Leerlingen hanteren bij het verwerken van informatie vaak een beperkt aantal strategieën en hanteren ze eerder oppervlakkig.

 

Leerlicht is ontworpen om leerlingen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een kwalitatief strategierepertoire. Zo’n repertoire is als een gereedschapskist vol tools die leerlingen in staat stelt om complexe tekstinformatie diepgaand te verwerken en te onthouden.

 

Aan de hand van expliciete instructie, goed uitgewerkte voorbeelden, stappenplannen, een strategiekaart en gevarieerde oefeningen vullen leerlingen stapsgewijs hun kist vol leerstrategieën. Bovendien leren ze deze tools kwalitatief, diepgaand en op het juiste moment inzetten. Zo leggen we de basis voor levenslang leren.

 

Klaar om de leerervaring van leerlingen te verlichten?

Sleutelcompetentie Nederlands

  • BG 2.1: De leerling haalt het onderwerp en relevante informatie uit geschreven en gesproken niet-fictionele teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
  • UD 2.3: De leerlingen bepalen wat de hoofdgedachte en de hoofdpunten zijn in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
  • UD 2.4: De leerlingen selecteren relevante informatie in geschreven en gesproken teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.
  • UD 2.5: De leerlingen nemen eenvoudige notities bij het lezen en beluisteren van teksten in functie van doelgerichte informatieverwerking en communicatie.

Leercompetenties

  • Zichzelf als lerende begrijpen en positioneren ten aanzien van leren in het algemeen en van specifieke leerdomeinen.

13.2: De leerlingen reflecteren aan de hand van richtvragen over de impact van de eigen en andermans leeropvattingen en -strategieën op de uitvoering van een opdracht.

  • Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet-digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces.

13.3: De leerlingen hanteren een geschikte zoekstrategie uit een aantal aangereikte bij het selecteren van digitale en niet-digitale bronnen en informatie om een aangereikte informatievraag te beantwoorden.

13.6: De leerlingen verwerken digitale en niet-digitale informatie uit één of een beperkt aantal bronnen volgens een aangereikt stappenplan tot een samenhangend en bruikbaar geheel.

13.7: De leerlingen stellen verwerkte informatie voor volgens een aangereikte digitale en niet-digitale presentatiemethode.

13.8: De leerlingen beheren informatie digitaal en niet-digitaal volgens een aangereikte structuur.

  • Leeropvattingen, -proces en -resultaten reguleren.

13.14: De leerlingen beoordelen hun leerproces en -resultaat op afgesproken momenten en aan de hand van aangereikte criteria.

13.15: De leerlingen analyseren sterktes en zwaktes van hun leerresultaat en hun doorlopen leerproces aan de hand van richtvragen.

13.16: De leerlingen reguleren hun leeropvattingen, hun leerproces en hun leerresultaat a.d.h.v. een werkwijze en strategieën.

  • Domeinspecifieke terminologie, symbolen en voorstellingen hanteren.

13.18: De leerlingen gebruiken schooltaal en domeinspecifieke taal in functie van het leerproces.

  • Geschikte (leer-)activiteiten, strategieën en tools inzetten om informatie digitaal en niet-digitaal kritisch te verwerven, beheren en verwerken rekening houdend met het beoogde leerresultaat en –proces.

BG 13.1: De leerling hanteert in functionele contexten een aangereikte zoekstrategie bij het selecteren van digitale bronnen en informatie om een aangereikte informatievraag te beantwoorden.

Info

Doel
Informatie uit teksten leren verwerken en verwerven door middel van strategieonderwijs

 

Voor wie?
1ste graad secundair onderwijs

 

Ontwikkeld door
Amélie Rogiers, Emmelien Merchie en Hilde Van Keer (2019)

Materiaal

Materiaal voor de leraar
Handleiding bestaande uit 8 lessen inclusief correctiesleutel

 

Materiaal voor de leerlingen
Leerwerkboek
Strategiekaart