Home » Iedereen leesatleet

Iedereen leesatleet

Leerpakket

Iedereen leesatleet

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid die aan de basis ligt van succes, zowel binnen als buiten school. Zowel uit internationaal onderzoek als eigen onderzoek blijkt dat begrijpend lezen een grote uitdaging vormt voor veel leerlingen in het lager onderwijs. Het gaat niet enkel om leesbegrip, leerlingen blijken ook steeds minder gemotiveerd om te lezen. Begrijpend lezen is dan ook een echte ‘topsport’. Goed en graag lezen vraagt actie, inzet en training. 

 

Via het leerpakket ‘Iedereen leesatleet’ maken leerlingen kennis met heel wat leesstrategieën om informatieve teksten te begrijpen. Om de leesmotivatie van leerlingen te bevorderen, bieden we leerlingen keuze uit vele teksten die leerlingen ook samen lezen. Verder biedt het pakket ook tal van suggesties voor differentiatie in een apart uitgewerkte gids! Eindtermen Nederlands

 

Spreken

2.5 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: vragen van de leerkracht in verband met een behandeld onderwerp beantwoorden.

2.7 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) het gepaste taalregister hanteren als ze: bij een behandeld onderwerp vragen stellen die begrepen en beantwoord kunnen worden door leeftijdgenoten.

2.9 De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = beoordelen) het gepaste taalregister hanteren als ze op basis van vergelijking, hetzij met hun eigen mening, hetzij met andere bronnen: in een gesprek kritisch reageren op de vragen en opmerkingen van bekende volwassenen. 

 

Lezen

De leerlingen kunnen (verwerkingsniveau = structureren) de informatie ordenen die voorkomt in: voor hen bestemde school- en studieteksten en instructies bij schoolopdrachten. 

 

Strategieën

5.1 De leerlingen kunnen bij de eindterm lezen de volgende strategieën inzetten: zich oriënteren op aspecten van de leestaak: doel, teksttype en eigen kennis

5.2 De leerlingen kunnen bij de eindterm lezen de volgende strategieën inzetten: hun manier van lezen afstemmen op het leesdoel

5.3 De leerlingen kunnen bij de eindterm lezen de volgende strategieën inzetten: tijdens het lezen hun aandacht behouden voor het bereiken van het doel

5.4 De leerlingen kunnen bij de eindterm lezen de volgende strategieën inzetten: het resultaat beoordelen in het licht van het leesdoel 

 

Taalbeschouwing – Strategieën

6.6. De leerlingen kunnen op hun niveau reflecteren op de door hen gebruikte leesstrategieën, en daarbij de attitudes, kennis en vaardigheden van de eindtermen Nederlands inzetten. 

 

Leergebiedoverschrijdende eindtermen

  • leren leren
  • sociale vaardigheden

Info

Doel
Leesbegrip en leesmotivatie stimuleren

 

Voor wie?
3de graad lager onderwijs of groep 7 en 8

 

Ontwikkeld door
Rielke Bogaert, Emmelien Merchie en Hilde Van Keer (2023)

Materiaal

Materiaal voor de leraar
Handleiding bestaande uit 10 lessen 

 

Materiaal voor de leerlingen
Benodigdheden per les (bv. filmpjes, afsprakenblad, strategiekaarten)
Posters met alle tactieken (strategieën)
Tekstmateriaal lager onderwijs (met en zonder time-outs)
Inspiratiegids