Home » Woordenschatinstructie voor meertalige kinderen via interactief voorlezen

Woordenschatinstructie voor meertalige kinderen via interactief voorlezen

Eline Decraene

Woordenschatinstructie voor meertalige kinderen via interactief voorlezen

Op 21 februari was het opnieuw Dag van de Moedertaal. Deze dag herinnert ons eraan hoe belangrijk moedertaal is, ook voor kinderen die meerdere talen spreken. Binnen de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren erkennen we de meerwaarde van meertaligheid en krijgen verschillende talen een plaats op de onderzoeksagenda.

 

Recent onderzoek van Eline Decraene en Hilde Van Keer belicht de opvattingen van student-leraren over woordenschatinstructie voor meertalige kinderen via interactief voorlezen. De bevindingen tonen aan dat student-leraren zowel voor- als nadelen zien bij het integreren van verschillende moedertalen. Terwijl de meeste student-leraren de voordelen van thuistaalgebruik erkennen voor het welzijn en de motivatie van meertalige kinderen, zien anderen belemmeringen, zoals het niet begrijpen van de verschillende thuistalen van de kinderen. Bovendien waren niet alle student-leraren overtuigd van de voordelen van thuistaalgebruik om Nederlandse woordenschatontwikkeling te bevorderen. Veel student-leraren gaven aan dat ze meer houvast nodig hadden om verschillende talen effectief in te zetten tijdens de lessen.

 

Als vervolg op deze studie zijn verschillende interactieve voorleesaanpakken getest tijdens een interventiestudie. Hierbij werden methoden met en zonder thuistaalgebruik met elkaar vergeleken. Benieuwd naar de resultaten en de gebruikte aanpakken? Blijf op de hoogte via ZoLeerRijk voor meer updates!

 

Wie graag het volledige wetenschappelijk artikel leest, vindt dit hier terug.