Home » Een nieuwe doctor in de onderzoeksgroep!

Een nieuwe doctor in de onderzoeksgroep!

Een nieuwe doctor in de onderzoeksgroep!

Op vrijdag 20 oktober verdedigde Silke haar doctoraatsproefschrift met als Titel ‘Lees met mij, ik zal leren: interactief voorlezen als fundament voor woordenschatontwikkeling en verhaalbegrip in het eerste en tweede leerjaar’.

Silkes onderzoek verkende diverse mogelijkheden van interactief voorlezen in het lager onderwijs, met een focus op twee belangrijke aspecten:

  1. Het ontrafelen van de microstructuur van interactief voorlezen met kinderen aan het begin van het lager onderwijs.
  2. Het in kaart brengen van de differentiële effecten van interactief voorlezen met kinderen bij diezelfde leeftijdsgroep.

Meer informatie over interactief voorlezen en hoe je het kan toepassen vind je hier.

De examenjury bestaande uit Prof. Dr. Chiel van der Veen, Prof. Dr. Maribel Montero Perez, Prof Dr. Kris Rutten, en Dr. Iris Vansteelandt ging met Silke in gesprek over interactief voorlezen en de rol ervan voor het bredere taalonderwijs. Na beraadslaging door de jury werd Silke geslaagd bevonden voor het doctoraatsexamen.

Silke blijft werkzaam als postdoctoraal onderzoeker binnen de onderzoeksgroep Taal, Leren, Innoveren op het #iedereenvoorlezen project in samenwerking met Iedereen leest.