Home » Dag van het Schrijfonderwijs

Dag van het Schrijfonderwijs

Fien De Smedt

Dag van het Schrijfonderwijs

Op 14 maart 2024 was Fien De Smedt aanwezig op de Dag van het Schrijfonderwijs, georganiseerd door het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Tijdens deze inspiratiedag rond schrijfvaardigheidsonderwijs in het secundair onderwijs werden er tal van workshops over creatief schrijven, schrijfbevordering, schrijfdidactiek, evaluatie en digitale hulpmiddelen aangeboden.

Tijdens haar workshop ‘Evidence-informed schrijfonderwijs. Hoe doen we dat?‘ gidste Fien de deelnemers doorheen het wetenschappelijk schrijfonderzoek. Ze presenteerde enkele relevante bevindingen omtrent de schrijfprestaties van leerlingen en de schrijfinstructie van leraren in Vlaanderen. Daarnaast stond ze uitgebreid stil bij de impact van schrijfinstructiepraktijken zoals:

 • Het inzetten van digitale schrijftools om het schrijfproces van leerlingen te ondersteunen (vb., word processors, spelling checkers, generatieve AI).
 • Het belang van feedback door peers en leraren.
 • De kracht van samen plannen, schrijven en reviseren en hoe interne denk- en leerprocessen op die manier geëxternaliseerd kunnen worden.
 • Het belang van duidelijke schrijfinstructies en -opdrachten en het expliciteren van concrete en specifieke schrijfdoelen (zowel product- als procesdoelen).
 • De impact van het bestuderen en nabootsen van goede schrijfmodellen: je kan veel leren door tekstvoorbeelden te bestuderen en door de aanpak van andere schrijvers te bekijken.
 • Het nut van brainstormactiviteiten voor het schrijven (informatie op het internet zoeken, klassikaal ideeën genereren en organiseren,…)
 • Het belang van vlotte transcriptievaardigheden (vb., vlot typen): hoe meer deze vaardigheden geautomatiseerd zijn, hoe meer ruimte er in het werkgeheugen vrij is voor denkvaardigheden zoals plannen en reviseren.
 • De kracht van expliciete instructie waarbij de leraar in het bijzonder aandacht besteedt aan:
  • tekststructuren in verschillende genres of tekstsoorten
  • zinsbouw en zinsconstructie
  • schrijfstrategieën
  • grammatica