Home » Begrijpend lezen in de eerste graad B-stroom

Begrijpend lezen in de eerste graad B-stroom

Soetkin Werbrouck

Begrijpend lezen in de eerste graad B-stroom

Ook in het secundair onderwijs, en meer bepaald in de eerste graad B-stroom, hebben leraren te maken met een grote uitdaging op vlak van leesonderwijs. Zij voelen elke dag wat de PISA-resultaten ons ook vertellen: leerlingen uit de B-stroom zijn vaak niet gemotiveerd om te lezen en beheersen de vaardigheid vaak (nog) niet goed. De leraar is de sleutel om zowel aan motivatie als aan leesbegrip te werken. We willen hen via een interventiestudie professionaliseren en hen nog sterker maken hieromtrent. We werken hiervoor met Lesson Study als wetenschappelijk onderbouwde methodiek.

 

Lesson Study is een gezamenlijk professioneel ontwikkelingsproces voor leraren dat bestaat uit volgende fases:

  • In de eerste fase bespreken we waar leraren leerlingen zien tegenaan lopen bij begrijpend lezen. Op die manier bepalen we samen het thema waarrond we heel concreet willen werken binnen leesonderwijs.
  • In een tweede fase gaan leraren zelf op zoek naar informatie over het gekozen thema. Leraren stellen aan elkaar voor wat ze geleerd hebben, en vervolgens komen we samen tot een leervraag.
  • Eens de leervraag duidelijk is, bepalen we samen in welke klas en door wie de les zal gegeven worden. Aangezien het leren van de leerlingen centraal staat, is het belangrijk om ook af te spreken welke leerlingen we zullen observeren bij de lesuitvoering.
  • Vervolgens ontwikkelen we samen een les, een observatiefiche (om leerlingen te observeren) en een interviewleidraad (om leerlingen te interviewen).
  • In een volgende fase vindt de uitvoering plaats, gevolgd door een reflectie en bijsturing van de les.
  • Dan wordt de les nog eens gegeven, wordt er weer gereflecteerd en geven we een antwoord op onze onderzoeksvraag.
  • In een laatste fase dissemineren we wat we geleerd hebben rond het leren begrijpend lezen van onze leerlingen.

De kernfocus ligt dus op het leerproces van leraren rond het leren over het begrijpend lezen van leerlingen.

 

Concreet gingen we aan de slag met 4 Lesson Study-teams met leraren PAV/Nederlands uit 5 scholen met een eerste graad B-stroom. Na de paasvakantie gaat Soetkin volop aan de slag met de kwalitatieve analyse van alle input uit de Lesson Study-fasen om zicht te krijgen op de processen die een Lesson Study-Cyclus in gang zet bij leraren.

 

Indien je graag verder op de hoogte blijft, blijf dan zeker ZoLeerRijk in de gaten houden.
Met vragen kan je terecht bij Soetkin Werbrouck (soetkin.werbrouck@ugent.be).