ZoLeerRijk

Ontmoet, leer en inspireer: de plek voor wetenschappelijk gebaseerd leermateriaal om taal en leren te stimuleren!

Informeren vanuit
onderwijsonderzoek

ZoLeerRijk informeert leraren over recente wetenschappelijke bevindingen en vertaalt deze kennis naar de onderwijspraktijk. We richten ons op vragen zoals: welke aanpakken zijn effectief in de klas en waarom? Wat is de rol van een leraar en hoe kan deze het beste leerlingen ondersteunen om vaardige, strategische, gemotiveerde en efficiënte lezers, schrijvers of leerders te worden?

Aanreiken
van leermateriaal

ZoLeerRijk wordt gevoed vanuit wetenschappelijk onderzoek van de onderzoeksgroep ‘Taal, leren, innoveren’. Dit onderzoek resulteerde in didactische adviezen en leermateriaal die effectief zijn gebleken om de taalvaardigheden en het zelfregulerend leren van leerlingen te bevorderen. Door leermateriaal te testen in authentieke Vlaamse klassen werd dit uitgebreid geëvalueerd en geoptimaliseerd in samenwerking met leraren en schoolteams.

Ondersteunen van
de onderwijspraktijk

ZoLeerRijk biedt niet enkel leermateriaal, we ondersteunen ook leraren bij het verwerven van inzicht in effectieve instructieprincipes. We geloven dat leraren beter in staat zijn om hun leerlingen te helpen leren als ze begrijpen hoe effectieve instructie werkt. Via onze Leerwijzer ondersteunen we leraren ook bij het aanpassen van het leermateriaal aan hun eigen klaspraktijk.

Wat biedt ZoLeerRijk?

  • Lespakketten: We delen uitgewerkte lespakketten om taalvaardigheden en zelfregulerend leren in de klaspraktijk te stimuleren.
  • Informatieposters: We bieden informatieposters over effectieve instructieprincipes.
  • Tekstmateriaal: We delen teksten die je kan gebruiken in jouw lessen.
  • Evaluatiemateriaal: We bieden evaluatiemateriaal waarmee leraren het taalvaardigheidsniveau en het zelfregulerend leren van hun leerlingen kunnen beoordelen.
  • Werkvormen: We delen informatie over werkvormen zoals peer tutoring en samenwerkend leren.
  • Artikels: We delen onze Nederlandstalige artikels voor wie graag meer wil weten over ons onderzoek en onze onderzoeksbevindingen.
  • Blogberichten: We vertalen wetenschappelijke bevindingen naar de onderwijspraktijk en delen deze kennis via blogberichten.
  • Studiedagen en lezingen: We organiseren een jaarlijkse studiedag en zijn vaak aanwezig op lezingen waar leraren en schoolteams meer kunnen leren over taalvaardigheden en zelfregulerend leren.

Leermateriaal

Nieuws en Events

Leerwijzer

Zoek!

De handige zoekfunctie helpt je om gericht in ons leermateriaal te snuisteren.

Selecteer!

Kies het materiaal dat geschikt is voor jouw doel en doelgroep.

Stem af!

Bekijk onze do’s en don’ts zodat je het materiaal juist gebruikt en kan aanpassen aan jouw eigen klaspraktijk.

Probeer!

Ga ermee aan de slag in jouw klas en deel jouw ervaringen met anderen!